Se virksomheder, artikler og job der er relevante for dig:
 

HR-chefens svar: NIRAS A/S

gem til senere
del

Uopfordrede ansøgninger

Hvad er vigtigt, når man søger uopfordret hos jer?
At man sætter sig ind i virksomheden og forstår opgaverne, kulturen m.m. På den måde kan man bedre målrette sin ansøgning, så den bliver vedkommende for læseren. Fx kan du læse på virksomhedens hjemmeside, og i ansøgningen kan du lægge vægt på, hvordan dine kompetencer kan anvendes og i hvilke situationer du vil kunne bidrage.

CV

Hvordan bygger man bedst et godt CV op, når man er nyuddannet og ikke har så meget erhvervserfaring?
CV'et skal give et hurtigt overblik og tilføre fakta. En overskuelig struktur med årstal for uddannelse og jobs er vigtig, så vi kan følge din udvikling. Det er meget oplysende, hvis du under hvert job kort nævner dine opgaver og ansvarsområder. Herudover vil vi meget gerne kunne læse kort om dine kvalifikationer inden for IT og sprog. Vi vil også meget gerne vide lidt om dig som person, så skriv også nogle linjer om dine fritidsinteresser.

Netværk

Hvordan bruger I virksomhedens eget netværk, når I rekrutterer nye medarbejdere?
Vi bruger NIRAS' LinkedIn profil, hvor vi, sammen med historier om de spændende projekter vi arbejder på, også lægger nyheder på om vores ledige stillinger. Vores medarbejdere deler og liker de ledige jobs, så vi på denne måde kommer bredt ud.

Jobsamtalen

Hvordan kan kandidater forberede sig bedst til en jobsamtale?
Man kan forberede sig ved at tænke sig ind i jobbet og de forventninger til kompetencer, opgaver og mål, der måtte være i jobbet. Her ud fra kan man se på sine egne styrker og eventuelle udfordringer. Det er vigtigt at være sig disse ting bevidst, da der ofte bliver spurgt direkte her til. Krav til kompetencer, opgaver og mål kan også være udgangspunkt for 3-5 helt konkrete spørgsmål, som du ønsker at få svar på. Det viser, at du har forholdt dig konkret til jobbet og er velforberedt. Herudover er det vigtigt at forberede en præsentation af sig selv, hvor du samtidig får vist din erfaring eller kompetencer i forhold til nogle væsentlige opgaver i jobbet.

Arbejdsliv

Hvad kan man som ny medarbejder selv gøre for at få en god start i jeres virksomhed?
Når du starter i NIRAS bliver du selvfølgelig hjulpet godt på vej af både din leder, dine kollegaer og din kontaktkollega. Der er en velkomst i afdelingen og der er lagt et program, der sørger for, at du møder de vigtige kollegaer, at du får relevant information og at du lærer de forskellige systemer m.m. at kende. Alt sammen for at sikre, at du får en så god start som muligt.

Du kan selv være åben, nysgerrig, opsøgende og spørge, hvis du er i tvivl. Udover at komme i gang med reelle arbejdsopgaver, så du hurtigt føler dig involveret i arbejdet og fællesskabet sammen med kollegaerne, er det vigtigt i de første uger at lære virksomheden og afdelingen godt at kende. Så vær opsøgende overfor, hvordan virksomheden er organiseret, faglighederne, hvem er hvem, kulturen, faglige netværk, personaleforeningen m.m. Det hjælper dig til hurtigt at føle dig hjemme, og når du får mere travlt, så har du den nødvendige viden og overblik til at navigere.

Ansøgningen

Hvad skal en god ansøgning indeholde, og hvor lang skal den være?
Ansøgningen er argumentet for, at du skal have dette job. Derfor er det vigtigt at vise både din interesse i virksomheden, jobbet/arbejdsopgaverne og at du har de rette kompetencer.
Du kan stille dig selv spørgsmålet: Hvad får virksomheden ud af at ansætte mig i dette job? – både på den faglige side i forhold til arbejdsopgaverne og på den personlige side i forhold til samarbejde og relationer. Altså, hvad vil jeg kunne bidrage med? Når du har fundet svarene på spørgsmålene, skriver du det i ansøgningen, og hvis du kan flette et par korte eksempler ind eller nævne nogle bestemte situationer til at underbygge enkelte af dine kompetencer, vil det være rigtig fint.
Søger du job langt fra din bopæl eller i den anden ende af landet, kan det være en god idé at skrive, hvad du tænker henholdsvis om transporttiden, og om du har planer om at flytte.
Ansøgningen skal helst være 1 side. Er du presset for plads, så kan den fylde 1½ side. Det er bedre, at den fylder 1½ side, hvis alternativet er, at du skriver med en lille skrifttype og uden afsnitsmellemrum for at presse det hele ind på 1 side. Tænk på læseren, det skal være nemt at læse din ansøgning.

Hurtigt overblik


Popularitet

Karrieremuligheder

Employer Brand
NIRAS A/S
Om os
NIRAS yder uvildig rådgivning inden for byggeri og industri, miljø, energi, infrastruktur, forsyning, GIS - geodata og automation, analyse og planlægning samt udviklingsbistand. Selv om vi overvejende er en ingeniørbaseret rådgivervirksomhed, har vi mange medarbejdere med en anden akademisk baggrund.
Placering
Sortemosevej 19
3450 Allerød
NIRAS er en international multidisciplinær rådgivningsvirksomhed med aktiviteter i mere end 25 lande. Vi har selskaber og kontorer i Europa, Asien og Afrika. I Østersøregionen er vi stærkt repræsenteret med kontorer i Sverige, Finland, Norge, Polen, Tyskland, Ukraine og England. I Danmark har vi kontorer i Allerød (hovedkontor), Aalborg, Aarhus, Odense, Esbjerg samt i otte andre byer.

Branche

Rådgivning & Konsulentservice

Flydende arbejdstider, skiftende arbejdsgivere og hastige deadlines - men også høje lønninger og stadige udfordringer.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:
www.niras.dk


Google Search

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.