Se virksomheder, artikler og job der er relevante for dig:
 

HR-chefens svar: HOFOR

gem til senere
del

Rekruttering på sociale medier

Hvordan kan man bedst bruge Facebook, LinkedIn og andre sociale medier til at komme i kontakt med jer?
Jeg vil først og fremmest opfordre til at man følger HOFOR på LinkedIn og Facebook. Det giver den fordel, at man kan følge med i nyheder, vores spændende projekter og ledige stillinger. Vi skriver det også på LinkedIn, når vi har events eller deltager på karrieremesser, hvor det vil være muligt at møde os.
Læser I en ansøgers profil på Facebook eller LinkedIn, eller googler I dem?
Det er den rekrutterende leder, der står for screening af ansøgninger, da det er lederen, der ved præcis, hvad de har brug for af kompetencer hos den kommende medarbejder. På den måde sikrer vi, at vi udvælger de kandidater, der er bedst egnet til den konkrete stilling. Hvis lederen har brug for yderligere informationer ud over det fremsendte, kan de enten kontakte kandidaten direkte eller benytte sig af online muligheder såsom LinkedIn.

Uopfordrede ansøgninger

Hvad skal en god, uopfordret ansøgning indeholde?
I HOFOR slår vi hele tiden nye, ledige stillinger op og vi tager derfor ikke i mod uopfordrede ansøgninger. Vi opfordrer altid potentielle ansøgere til at oprette en JobAgent på vores hjemmeside, så de modtager en e-mail, når vi slår en stilling op inden for deres interesseområde.

CV

Hvordan bygger man bedst et godt CV op, når man er nyuddannet og ikke har så meget erhvervserfaring?
Selvom man ikke nødvendigvis kan præsentere den store erhvervserfaring, når man er nyuddannet, skal man ikke undervurdere den erfaring, man har fået i andre sammenhænge. Fremhæv fx dine tilvalgsfag, projekter som du har arbejdet med, udvalg du har siddet i og relevante studiejob. Måske har du også været frivillig i en velgørende organisation. Dette siger også noget om din karakter. Byg dit CV op, så du præsenterer den erfaring, du har, på en måde, der underbygger de ting, vi efterspørger i stillingsannoncen.
Hvilke fejl begår kandidater ofte i et CV?
Et godt CV understøtter det, der er beskrevet i ansøgningen og beskriver på en enkel og overskuelig måde den relevante erfaring i forhold til den stilling, man søger. Ofte ser vi meget lange beskrivelser med mange informationer, som er irrelevante for den ansøgte stilling. Omvendt ser vi også meget korte CV’er, hvor vi kan have svært ved at vurdere, hvad vedkommendes erfaring omfatter og hvilke kompetencer, kandidaten kan tilføre den pågældende stilling.
Hvordan tackler man bedst et hul i sit CV?
Kort og godt: Ærlighed. Skriv, hvad du har lavet i perioden. Måske har du været ude at rejse, lavet velgørende arbejde, passet er sygt familiemedlem eller været arbejdsløs. Det kan adresseres enten i ansøgningen eller CV’et, hvorfor du traf de valg, du gjorde, og hvilke kompetencer og erfaringer du har opnået, som du kan anvende fremadrettet både fagligt og personligt.

Netværk

Hvor meget af jeres rekruttering foregår via netværk?
Når vi har en ledig stilling, kan den ses på vores hjemmeside, LinkedIn og andre online jobsider. Både ledere og medarbejdere deler aktivt vores stillingsopslag i deres netværk, men alle interesserede i stillingen skal ansøge online via rekrutteringssystemet. Vi har ikke rekrutteringer, der foregår udelukkende via netværk, som ikke bliver slået op med en jobannonce.
Hvordan bruger I virksomhedens eget netværk, når I rekrutterer nye medarbejdere?
Vi lægger stillingsopslag på Linkedin, så de spredes i virksomhedens netværk. Vi er heldige, at vores medarbejdere og ledere gerne vil dele de ledige stillinger, da de selv er glade for deres arbejdsplads og den forskel de kan gøre igennem deres arbejde.
Hvordan kan man bruge sit netværk i jobsøgningen hos jer?
Det er en rigtig god ide at bruge sit netværk til at søge mere viden om HOFOR som virksomhed samt spørge ind til det job, som man er interesseret i. Grundig research klæder dig på til at skrive en målrettet ansøgning. Det giver dig et godt indblik i, hvordan du passer ind i jobbet og virksomheden.

Jobsamtalen

Hvordan kan kandidater forberede sig bedst til en jobsamtale?
Uansat om man er nyuddannet eller har flere års erfaring, handler forberedelsen til en jobsamtale om det samme. Man skal sætte sig grundigt ind i virksomheden, og man skal kunne fortælle, hvad man forestiller sig, at man kan tilføre til stillingen. Man skal fortælle om, hvordan man vil være at arbejde sammen med – både fagligt og personligt. Det er essentielt, at man kender sine egne kompetencer og udfordringer ift. stillingen. Som huskeregel skal kandidaten sikre, at der er match på tre områder. Først og fremmest fagligt – det svarer de fleste helt naturligt på. Det næste er kulturelt – passer man ind i organisationskulturen? Og slutteligt skal der være motivationsmatch – dvs. tror den ansættende leder på, at kandidaten har den rette motivation for at søge stillingen.
Hvordan bruger I tests i forbindelse med samtalen?
Vi bruger en kompetencebaseret persontest, når vi ansætter ledere og nøglemedarbejdere. Forud for testen udvælges specifikke og relevante kompetencer for den opslåede stilling. Ansøgere testes herefter og interviewes omkring de udvalgte kompetencer og deres anvendelse i praksis - både i forhold til, hvordan kandidaten i sine tidligere jobs har anvendt kompetencerne, men også hvordan kandidaten fremadrettet kan bringe kompetencerne i spil i den ansøgte stilling. Dvs. at profilen bruges som et værktøj til at tale om personlige kompetencer og eventuelt lederegenskaber.
Hvordan kan man som nyuddannet forhandle løn, ferier, frynsegoder og efteruddannelse?
Først og fremmest skal man bruge samtalen til at drøfte, hvordan man som ansøger kan bidrage til jobbet og hvordan man kan udvikle sine kompetencer i jobbet. Frynsegoder og efteruddannelse kan indgå i drøftelserne, hvis du kan argumentere for, at det er relevant og kan bidrage til opgaveløsningen i jobbet. Afhængig af jobbet kan løn og ferie være overenskomststyret og derfor ikke være til forhandling. Generelt kan det dog siges, at hvis der er mulighed for forhandling, vil den samlede lønpakke baseres på en konkret vurdering af stillingens indhold og kandidatens kompetencer.

Arbejdsliv

Hvad kan man som ny medarbejder selv gøre for at få en god start i jeres virksomhed?
Man skal komme med en masse gå-på-mod, være initiativrig og en god kollega. Det er også vigtigt, at man har lyst til at lære mere og selv opsøger feedback. Generelt skal man tage sin faglige passion med på arbejde fra første dag, og så er det rigtig vigtigt at være nysgerrig uden forbehold.
Hvad gør I for, at medarbejdere med små børn kan få en karriere hos jer til at hænge sammen med familielivet?
Vi tror på, at vi får de bedste resultater, når der er mulighed for at have en sund balance imellem arbejde og fritid. I mange af de job, der er i HOFOR, er det muligt at indgå i en flekstidsordning, hvor arbejdstiden kan planlægges, så der både tages hensyn til jobbet og privatlivet. På flere af vores lokationer er desuden mulighed for at deltage i frokostordning, købe aftensmad med hjem og benytte vores fitnessrum. Det er alt sammen noget, der gerne skulle bidrage til at gøre hverdagen lidt nemmere.
I hvor høj grad lægger I vægt på personalegoder ved lønforhandlinger?
Hvis en kandidat tilbydes ansættelse, oplyses de om hele lønpakkens indhold, herunder løn, pension og goder.

Ansøgningen

Hvad skal en god ansøgning indeholde, og hvor lang skal den være?
Man kan sagtens skrive en god ansøgning på én side og den bør ikke være længere. Den skal beskrive, hvorfor du er den rette til stillingen og hvad din motivation er for at søge den. I CV’et kan vi læse, hvad du har lavet tidligere, mens ansøgningen skal se fremad og fortælle, hvad du kan bidrage med til jobbet.
Hvilke fejl begår kandidater ofte i en ansøgning?
Det kræver en indsats at skrive en god ansøgning. Tommelfingerreglen er, at ansøgningen ikke skal indeholde noget, man kan læse i CV’et, og at ansøgningen skal være specifikt rettet mod den konkrete stilling. Ansøgeren skal gøre det klart for os, hvorfor de netop er den rigtige til stillingen. Det lyder enkelt, men det kan godt være et større arbejde. Det er også vigtigt, at man sikrer en rød tråd fra sine online profiler, typisk LinkedIn. Det ”digitale fodaftryk” bør matche den fremsendte ansøgning og CV.
Hvordan skiller man sig positivt ud fra mængden af ansøgere?
Man skiller sig positivt ud, hvis man har et overskueligt CV og en gennemarbejdet ansøgning, der er målrettet stillingen, hvor man præcist forklarer, hvorfor man er den rette til jobbet og hvorfor man brænder for det. Som ansøger skal man fokusere på, at præsentere sig selv som kandidat til stillingen. Hvis man lever op til jobprofilen, og CV og ansøgning er knivskarpt, er det den bedste adgangsbillet til at komme i betragtning til stillingen.

Hurtigt overblik


Popularitet

Karrieremuligheder

Employer Brand
HOFOR
Om os
Vi forsyner byer med vand, spildevandsafledning, fjernvarme, bygas og fjernkøling og opfører vindmøller.
Placering
Ørestads Boulevard 35
2300 København

Hovedkontoret ligger på Ørestads Boulevard 35, 2300 København S. Derudover har HOFOR mange lokationer i København og omegn.

Branche

Klima, Energi & Forsyning

Er du til vind, vand, olie, kul eller andre energikilder?

Facebook feed
Henter facebook feed...

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:
www.hofor.dk


Google Search

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.